rs_tyre_stats-hero_1160x480.jpg
Fabriken i Heljestorp är en av Ragn-Sells sju behandlingsanläggningar som hanterar återvinningsprocessen utav däck.

Däckets väg i återvinningsprocessen

Varje år samlar Ragn-Sells Däckåtervinning in ungefär 95 000 ton uttjänta däck runt om i Sverige. Efter behandlingsprocessen får däcken nytt liv och nya funktioner i allt från konstgräsplaner till cement.

24 jan 2019

Ragn-Sells Däckåtervinning har uppdraget att samla in alla uttjänta däck i Sverige. Med hjälp av insamlingstransportörer samlas däcken in och körs till någon av Ragn-Sells sju behandlingsanläggningar som hanterar däck. De återfinns i Sunderbyn, Levar, Gävle, Norrköping, Heljestorp, Slite och Landskrona.

När däcken anländer till anläggningarna sorteras de först manuellt efter vad de ska användas till. En del däck säljs vidare hela för olika användningsområden. En del går på export och återanvänds genom regummering. Hela däck materialåtervinns också genom att de bli sprängmattor och som fyllnadsmaterial i insynsvallar. Även cementindustrin bidrar till materialåtervinningen av hela däck då de använder dem i tillverkningsprocessen.

Däckets väg i återvinningsprocessen Bilden beskriver däckets väg i återvinningsprocessen. Efter insamling, sortering och behandling får däcken nytt liv och nya funktioner i allt från konstgräsplaner till cement.

På flera av Ragn-Sells behandlingsanläggningar för däck klipps hela däck ner i olika storlekar, från noll till 350 millimeter, beroende på hur materialet ska användas i nästa process. Däckklipp har många användningsområden och kan till exempel användas i kolpannor, till energiåtervinning, till paddockar och som konstruktionsmaterial.

Däckklipp har dränerande, isolerande och dämpande egenskaper och därför används de med fördel till mark- och anläggningsarbete. Ett av de viktigaste användningsområdena för däckklipp är när det materialåtervinns genom granulattillverkning. I processen sorteras gummi, textil och stål ut, som alla återvinns. Gummigranulatet används främst i konstgräsplaner och gummiasfalt.

Av de 95 000 ton däck som Ragn-Sells Däckåtervinning samlar in går 59 procent till energiutvinning, 34 procent till materialåtervinning, 5 procent till materialersättning, 1 procent på export och 0,05 procent till återanvändning genom regummering.

Här kan du läsa mer om hur vi kvalitetssäkrar återvinningsprocessen