Cirkulär process när uttjänta däck blir cement
Matilda Hoffstedt, fabrikschef vid Cementa i Skövde

Cirkulär process när uttjänta däck blir cement

Cirka 30 procent av alla däck som Ragn-Sells Däckåtervinning samlar in går till cementindustrin där de förbränns. I processen finns inga restprodukter och däcken tjänar både som råmaterial och energikälla – och blir därigenom nytt byggmaterial.

12 dec 2018

2017 levererade Ragn-Sells Däckåtervinning cirka 27 tusen ton däck till cementtillverkaren Cementa, som är ett av landets största byggmaterialföretag.
– Det motsvarar cirka 30 procent och är alltså en ganska stor del. Det fina i det här är att det inte bara är förbränning utan till stor del även materialåtervinning. Dessutom blir det ingen restprodukt kvar, säger Peter Svahn, avdelningschef för däck vid avfallsanläggningen Heljestorp som hanterar Ragn-Sells Däckåtervinnings insamlade däck.

Ragn-Sells Däckåtervinning förser två av Cementas fabriker med uttjänta däck, den i Slite på Gotland och den i Skövde.
– Till Skövde levererar vi hela personbilsdäck som de kan använda som de är. Till fabriken i Slite levererar vi finklippt material, så kallade tvåtumschips.

Både energikälla och råmaterial

Det var i mitten av 1990-talet som Cementa började hitta lösningar för att använda uttjänta däck i cementprocessen. I början av 2000-talet stod den första permanenta anläggningen färdig.
– När vi tillverkar cement behöver vi komma upp i så höga temperaturer som 1450 grader, vilket innebär att däcken blir fullständigt förbrända, utan att svart rök bildas. Det handlar om industriell förbränning i en anläggning med rökgasrening och en kalkrik miljö som bidrar till att rena rökgaserna. Däcken blir värme och energi som behövs i vår process. Kalksten, som är huvudråvaran i cement, behöver järn, kisel och aluminium i processen och det finurliga med däck är att det finns en stålkord i dem som finns kvar i askan. Den i sin tur bidrar till vår process och binds in i cementet vilket gör att det inte blir några restprodukter. Däcket blir alltså både en energikälla och ett råmaterial i processen, berättar Matilda Hoffstedt, fabrikschef vid Cementa i Skövde.

Minskar växthuseffekten

Mellan 20 och 25 procent av däcken materialåtervinns och resten blir värme i cementtillverkningen.

– En del av ett gummidäck består av naturgummi vilket i den här processen ersätter kol och blir ett biobränsle som inte bidrar till växthuseffekten lika mycket som kol.

Tack vare att det inte blir några restprodukter samt att däcken både blir ett råmaterial och en energikälla är cementtillverkningen en viktig del i den cirkulära lösningen för uttjänta däck.

– Eftersom en stor del av alla insamlade däck kan användas inom cementindustrin är det en viktig del av kretsloppet för däck, för att få avsättning för dem.

Viktigt med samverkan

Enligt Matilda Hoffstedt ifrågasätts ibland processen när däck används inom cementindustrin.
– Det beror till stor del på kunskapsbrist - även om man inte ska förringa att det är en industriell process. Men vi har kontroll på utsläppen och ser till att processen går till på rätt sätt. Bildäck fyller en viktig funktion inom cementindustrin och det här är ett bra sätt att ta till vara på däck.

För Cementa är Ragn-Sells Däckåtervinning en viktig samarbetspartner.
– När det handlar om avfall är det viktigt att samverka för att utveckla hanteringen och göra det på ett så bra sätt som möjligt. Vi har en väldigt bra affärspartner i Ragn-Sells Däckåtervinning, säger Matilda Hoffstedt.